Αγγλικός Όρος
London English
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά του Λονδίνου (τα)

feedback