Αγγλικός Όρος
ESP
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (τα)
Πηγή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

feedback