Αγγλικός Όρος
Asian Newspaper English
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά Ασιατικών Εφημερίδων (ευρετήριο)

feedback