Αγγλικός Όρος
New York City English
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά της Νέας Υόρκης (τα)

feedback