Αγγλικός Όρος
Estuary English
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλική των εκβολών του Τάμεση (η)

feedback