ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αργή φωνητική ταλάντωση (η) vocal fry
Αναγνώριση φωνής (η) voice recognition
άηχο σύμφωνο voiceless consonant
άηχος-η-ο voiceless/ unvoiced / non-voiced
αφομοίωση ηχηροποίησης (η) voicing assimilation
απαλοιφή ΡΦ (Ρηματικής Φράσης) (η) vp deletion
ασθενής-ής-ές weak
Ασθενή (τεμάχια) (τα) weak (segments)
Ασθενείς (συλλαβές) (οι) weak (syllables)
ασθενής επάρκεια (η) weak adequacy