Αγγλικός Όρος
vocal fry
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2008)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αργή φωνητική ταλάντωση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback