Αγγλικός Όρος
voiceless/ unvoiced / non-voiced
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άηχος-η-ο
Πηγές
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback