Αγγλικός Όρος
vp deletion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απαλοιφή ΡΦ (Ρηματικής Φράσης) (η)

feedback