Αγγλικός Όρος
voice recognition
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αναγνώριση φωνής (η)

feedback