Αγγλικός Όρος
voiceless consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άηχο σύμφωνο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback