ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
αποτέλεσμα z (το) z score
Ζουάνγκ (η) (γλώσσα) ZA
Ζαποτέκ (η) (γλώσσα) Zapotec
Ζενάγκα (η) (γλώσσα) Zenaga
μηδέν(το), μηδενικός-ή-ό zero
μηδενικός,-ή,-ό zero
μηδενική αναφορικότητα zero anaphora
μηδενικό άρθρο zero article
μηδενικό συνδετικό zero connector
αποτέλεσμα z (το) Z-score