ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
-ικό (το) -(io)nary
-(ο)γραφία (η) -(o)graphy
-(ο)λογία (η) -(o)logy
-(ω)νύμιο (το), -ώνυμο (το) -(o)nym
-ημα (το) -eme
-ικα -ese
-γραφία (η) -graphy
-ικό(ν) -icon
-ποίηση (η) -isation/-ization
-ποιώ -ise/ize