ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η) ‘invisible hand’ theory
"Παλαιοσιβηριακές" γλώσσες (οι) ‘Paleosiberian’ languages
γλώσσες "Παπούα" (οι) ‘Papuan’ languages
αρχή «πρόταξης δράστη» (η) «actor first» preference
«πανάκεια» εναντίον «Ελβετικού σουγιά» (η) «Auntie Maggie’s remedy» v. «Swiss army knife» view
-ποιημένος,-η,-ο -ised/-ized
-ισμός (ο) -ism
-λεκτος (η) -lect
-λογία (η) -logy
-νυμο (το) -nym