Αγγλικός Όρος
-lect
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-λεκτος (η)

feedback