Αγγλικός Όρος
-nym
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-νυμο (το)

feedback