Αγγλικός Όρος
-logy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-λογία (η)

feedback