Αγγλικός Όρος
‘invisible hand’ theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η)
Πηγή
Γιαννάκης (2015)

feedback