ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
Ο (όρισμα) Α (argument)
θέση ορίσματος (Α-θέση) α movement
ΙΟ ΕΑ
Θ-κριτήρια θ-criteria
Θ-μαρκάρισμα θ-marking
Θ-θέση θ-position
θεωρία Θ-ρόλων θ-role theory
προοπτική της θεωρίας του βέλτιστου (η) ΟΤ perspective