Αγγλικός Όρος
θ-position
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Jeffrey Lidz, ‎William Snyder, ‎Joe Pater (2016)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θ-θέση

feedback