ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μαγνητικός δίσκος (o) magnetic disk
Μαγυαρική (η) (γλώσσα) Magyar
μάζας mass
μαζική επικοινωνία (η) mass communication
μ-επιβολή (η) maximal projection
Μάγια-Τσιπάγια (η) Maya-Chipayan
Μάγια-Τσιπάγια-Γιούνγκα (η) Maya-Chipayan-Yungan
Μάγια (η) (γλώσσα) Mayan
Μάγια-Αραουκανική (η) Mayan-Araucanian
Μαζάχουα (η) (γλώσσα) Mazahua