ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
Εβονική Ebonics
Εβέ Ewe
Εβραϊκά (τα) HE
εβραϊκή (η) Hebrew
Εβραϊκά (τα) Hebrew
εγγενής αιτιατική (η) inherent accusative
εγγενές χαρακτηριστικό (το) inherent feature
εγγένεια (η) inherentness
ε-δομή (επιφανειακή δομή) s-structure
ε­ρω­τη­μα­τικο­α­να­φο­ρι­κός-ή-ό wh-relative