ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βάβισμα (το) babbling
Βαβυλωνιακή (η) (γλώσσα) Babylonian
Βαβαρικό Αρχείο Σημάτων Ομιλίας (το) Bavarian Archive for Speech Signals (BAS)
Βαθεία Γραμματική (η) deep grammar
βαθεία δομή (η) deep structure
Βαθεία δομή (η), βαθιά δομή (η) deep structure
Β-δομή D-structure
βαθεία δομή D-structure
Β(αθεία)-δομή (η) D-structure
βαθεία δομή (η) underlying structure