Αγγλικός Όρος
babbling
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βάβισμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback