Αγγλικός Όρος
θ-criteria
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θ-κριτήρια
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback