Αγγλικός Όρος
‘Papuan’ languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσες "Παπούα" (οι)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback