ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
α-τονούμενο (το) a-bar
μη α-δέσμευση (η) (αναφορική δέσμευση σε θέση μη ορίσματος), αναφορική δέσμευση σε μη οργανική θέση (η) a-bar binding
θέση α-τονούμενου (η) a-bar position
αναφορική δέσμευση σε μη-οργανική θέση (η) a-bar-binding
αναφορική δέσμευση σε θέση μη ορίσματος (η) a-bar-binding
A-τονούμενη-αλυσίδα (η) A-bar-chain
μη Α-μετακίνηση (η) A-bar-movement
α-δέσμευση / αναφορική δέσμευση σε θέση ορίσματος) /αναφορική δέσμευση σε οργανική θέση (η) a-binding
πεδίο αναφορικής δέσμευσης (το) A-binding field
αρχές αναφορικής δέσμευσης (οι) a-binding principle