Αγγλικός Όρος
a-bar-binding
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αναφορική δέσμευση σε μη-οργανική θέση (η)
Όρος
αναφορική δέσμευση σε θέση μη ορίσματος (η)

feedback