Αγγλικός Όρος
a-binding principle
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχές αναφορικής δέσμευσης (οι)

feedback