Αγγλικός Όρος
A-bar-chain
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
A-τονούμενη-αλυσίδα (η)

feedback