Αγγλικός Όρος
A-binding field
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πεδίο αναφορικής δέσμευσης (το)

feedback