Αγγλικός Όρος
«Auntie Maggie’s remedy» v. «Swiss army knife» view
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
«πανάκεια» εναντίον «Ελβετικού σουγιά» (η)

feedback