Αγγλικός Όρος
‘Paleosiberian’ languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
"Παλαιοσιβηριακές" γλώσσες (οι)

feedback