Αγγλικός Όρος
«actor first» preference
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή «πρόταξης δράστη» (η)

feedback