Αγγλικός Όρος
-ese
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-ικα

feedback