Αγγλικός Όρος
-graphy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-γραφία (η)

feedback