Αγγλικός Όρος
-(o)nym
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-(ω)νύμιο (το), -ώνυμο (το)

feedback