Αγγλικός Όρος
-icon
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-ικό(ν)

feedback