Αγγλικός Όρος
zero
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μηδέν(το), μηδενικός-ή-ό
Όρος
μηδενικός,-ή,-ό

feedback