Αγγλικός Όρος
zero anaphora
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενική αναφορικότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback