Αγγλικός Όρος
ZA
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ζουάνγκ (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1:%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD

feedback