Αγγλικός Όρος
zero connector
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικό συνδετικό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback