ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
Γιούτσι (η) (γλώσσα) Yuchi
Γουέ (η) (γλώσσα) Yue
Γιούιτ (η) (γλώσσα) Yuit
Γιουκαγκχίρ (η) (γλώσσα) Yukaghir
Γιούκι (η) (γλώσσα) Yuki
Γιούκι (η) (γλώσσα) Yukian
Γιούκι-Κόλπου (η) (γλώσσα) Yukic-Gulf
Γιούμαν (η) (γλώσσα) Yuman
Γιουρόκ (η) (γλώσσα) Yuorok
Γιουπίκ (η) (γλώσσα) Yupik