Αγγλικός Όρος
Zenaga
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ζενάγκα (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:z

feedback