Αγγλικός Όρος
zero article
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικό άρθρο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback