Αγγλικός Όρος
Z-score
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποτέλεσμα z (το)

feedback