ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
Χρωματισμός του «ρ» (ο) r-colouring
Χσιανγκ (η) (γλώσσα) Hsiang
χτύπημα (το) Ictus
χυδαιολογία (η) vulgarism
ΧΦ-wh wh-XP
χωρικά σχήματα spatial schemata
χωρικές ομάδες (οι) areal groups
χωρική γειτνίαση spatial proximity
χωρική γλωσσολογία (η) areal linguistics
χωρική γραμματική (η), γραμματική του χώρου (η) space grammar