ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρικό φιλτράρισμα spatial filtering 
χωρική ταξινόμηση (η) areal classification
χωρική σχέση (η) spatial relation
χωρική σκηνή (η) spatial scene
χωρική δείξη spatial deixis
χωρική γραμματική(η) space grammar
χωρική γραμματική (η), γραμματική του χώρου (η) space grammar
χωρική γλωσσολογία (η) areal linguistics
χωρική γειτνίαση spatial proximity
χωρικές ομάδες (οι) areal groups