ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαριστικός,-ή,-ό benefactive
χαρακτηριστικό δυαδικής τιμής (το) binary-valued feature
χώρος μίξης (ο) blended space
χρήση κεφαλαίων γραμμάτων (η) capitalization
χαρακτηριστικό πτώσης (το) case feature
χαρακτηριστικό κατηγορίας (το) category feature
χαρακτηριστικά κοιλότητας (τα) cavity features
χαρακτήρας (ο) character
χαρακτηροσειρά (η) character string
χαρακτηριστικό (το) characteristic