Αγγλικός Όρος
capitalization
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρήση κεφαλαίων γραμμάτων (η)

feedback